Predavanje za bodoče študente in študentke

V Zavodu Študentska svetovalnica vsakodnevno pravno svetujemo dijakom in študentom na področjih študija, štipendij, socialne varnosti, bivanja, dela in dohodnine, začetkov podjetništva tekom študija in študentskih družin. S predavanjem bomo dijake in dijakinje na jasen in pregleden način seznanili z njihovimi pravicami in obveznostmi ter jim podali ključne informacije in navedbe rokov, ki so ključnega pomena za uveljavljanje pravic, ki jim pripadajo na podlagi statusa študenta.

Prehod iz dijaških v študentska leta je za veliko mladih težaven, saj so primorani zamenjati svoje okolje in se spopasti z novimi kariernimi in osebnostnimi izzivi. Ker želimo, da bi bil za mlade ta prehod čim bolj enostaven in čim manj stresen, jim v Zavodu Študentska svetovalnica nudimo vso potrebno podporo na njihovi študentski poti. Zavod študentska svetovalnica je zavod, ki že od leta 2009 deluje pod okriljem Študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Naše glavno poslanstvo je nudenje celostne podpore študentom tekom njihovega študija. Študentom tako nudimo brezplačno pravno pomoč na področju študija, štipendij, socialne varnosti, bivanja, dela in dohodnine. Prav tako nudimo svetovanje za študij v tujini, vodimo brezplačno spletno posredovalnico sob m-kvadrat, v okviru Študentske hiše SRCE pa študentom, ki se zaradi različnih življenjskih situacij ali pomanjkanja finančnih sredstev znajdejo v stiski, pomagamo reševati bivanjsko problematiko z omogočanjem subvencioniranega bivanja. Naš cilj je s strokovnim pristopom in z občutkom za pravno in socialno varnost posameznika zagotavljati pravilne odgovore na zastavljena vprašanja in nuditi brezplačne storitve za mlade in študente.

Predavanje s področja študija vključuje: 

  • predstavitev visokošolskega in višješolskega izobraževalnega sistema - kakšne so razlike med obema sistemoma, možnosti za nadaljevanje študija znotraj obeh izobraževalnih sistemov, informacije o obsegu študijskih obveznosti in informacije o pridobljeni stopnji izobrazbe;
  • vpisni postopek na visokih in višjih šolah – kako poteka prijavno-sprejemni postopek preko portala eVŠ in Višješolske prijavne službe, informacije o vseh pomembnih rokih ter potek dejanskega vpisa na fakulteti;
  • predstavitev pravic, vezanih na status študenta (zdravstveno zavarovanje, subvencionirano bivanje, prehrana in prevoz, štipendije, delo preko študentskega servisa, ...) ter predstavitev načinov uveljavljanja in urejanja pravic vključno z informacijami o trajanju teh pravic;
  • predstavitev subvencioniranega bivanja (prijava v študentski dom, vpis na prednostno listo, potek dejanske vselitve, preselitve med študentskimi domovi, ...);
  • iskanje sobe na prostem trgu (predstavitev posredovalnice m-kvadrat, sklepanje najemne pogodbe ter kako ukrepati v primerih, ko nastopijo problemi);
  • štipendije – državne in Zoisove štipendije (postopek in pogoji za pridobitev štipendije, kdaj nastopi dolžnost vračanja, mirovanje štipendijskega razmerja, kakšne so možnosti odpisa dolga, obročnega odplačevanja in odloga vračila štipendije);
  • pravica študentov do »bonusa«, tj. do ponavljanja letnika in spremembe študijskega programa, ter pravica do dodatnega (absolventskega) leta (uveljavljanje teh pravic, posledice uveljavljanja teh pravic, pravila v zvezi z izpisnico, ...);
  • pogojni vpis v višji letnik in izjemni vpis v višji letnik (razlike, pogoji, kako uveljavljati, ...);
  • pravica do vzporednega študija (pogoji, postopek vpisa, status študenta, plačljivost, ...);
  • pavziranje (kdaj nastopi, posledice na sam status študenta, plačljivost izpitov...


Ker se bo najverjetneje večina dijakov po končanem srednješolskem izobraževanju odločila za nadaljnje izobraževanje, menimo, da bi bilo zanje koristno, da se seznanijo z našim delovanjem in z vsem, kar študentsko življenje prinaša. V primeru morebitnih zagat, ki se jim bodo pojavile tekom študija, bodo tako imeli informacijo o tem, na koga se obrniti po jasne in verodostojne odgovore. Določene osnovne informacije so dostopne na naši spletni strani (http://www.svetovalnica.com/), dijaki pa se na nas lahko obrnejo tudi po telefonu (01 438 0253), preko elektonske pošte info@svetovalnica.com ali pa se osebno oglasijo na posvetu v naših prostorih na Kersnikovi ulici 4 v Ljubljani.

Čas trajanja izvedbe predavanja v osnovi znaša 60 minut, po končanem predavanju pa so izvajalci na voljo za odgovore na vsa morebitna vprašanja udeležencev predavanja. Končni čas izvedbe predavanja je tako odvisen predvsem od interesa dijakinj in dijakov in od števila vprašanj, ki jih bodo ti imeli po predavanju. 

V kolikor ste zainteresirani za izvedbo predavanja nas kontaktirajte preko e-pošte - tilen@svetovalnica.com. V primeru povpraševanja vam bomo z veseljem poslali ponudbo in znanje širili tudi med vašimi dijaki.