Novela Zakona o štipendiranju

Sprejeta je bila novela Zakona o štipendiranju!

Novela Zakona o štipendiranju

24. novembra 2023 je bila sprejeta novela Zakona o štipendiranju, ki dijakom in študentom ob izpolnjevanju določenih pogojev omogoča istočasno prejemanje državne in Zoisove štipendije.

Novela prav tako določa, da državne štipendije s 1. januarjem 2024 ostajajo na enaki višini, kot bodo znašale konec leta 2023.

Štipendistke in štipendisti boste tako v mesecu januarju 2024 prejeli nove odločbe, s katerimi bo odločeno o višini državne štipendije od 1. januarja 2024, pri čemer novih vlog ni potrebno oddajati. Centri za socialno delo bodo namreč odločbe izdajali po uradni dolžnosti.