Ugovor na informativni izračun dohodnine - kako ga napisati

Ugovor na informativni izračun dohodnine - kako ga napisati

Ugovor na informativni izračun dohodnine - kako ga napisati?

Če ste v koledarskem letu 2018 delali ali prejeli kak drug obdavčljiv dohodek, ste na začetku meseca po pošti prejeli informativni izračun dohodnine. Gre za informativni izračun vaše dohodninske obveznosti, ki ga na podlagi podatkov vsako leto pripravi FURS. V njem zabeležijo skupen znesek vseh obdavčljivih dohodkov, odštejejo prispevke, stroške, olajšave in na podlagi tega izračunajo vašo dohodninsko obveznost.

Vaša prva dolžnost ob prejemu informativnega izračuna dohodnine je, da preverite, če so vsi navedeni podatki pravilni. V primeru, da podatki niso pravilni, ste dolžni napako javiti FURSu (več o tem, v nadaljevanju). Če ste z izračunom dohodninske obveznosti v informativnem izračunu dohodnine zadovoljni, bo ta informativen izračun po poteku roka za pritožbo postal pravnomočna odločba. To pomeni, da boste po poteku roka dolžni plačati izračunan znesek, v primeru pa, da vaša dohodninska obveznost znaša 0€ ali vam je država dolžna vrniti preveč plačano dohodnino (akontacijo), pa bo ta informativni izračun dohodnine podlaga za vračilo.

Kaj pa, če z informativnim izračunom dohodnine niste zadovoljni? V tem primeru lahko v 15 dnevnem roku vložite ugovor in FURS bo vašo dohodninsko obveznost ponovno izračunal in izdal novo, dokončno odločbo. 

Preden natančneje pogledamo, kako vložiti ugovor in na kaj biti pri tem pozorni, pa velja ob letošnjem informativnem izračunu dohodnine posebno opozorilo. Kot ste lahko slišali iz medijev, se je FURSu dogodila napaka, zaradi katere so okrog 7.000 davčnim zavezancem poslali napačen izračun dohodnine. Napako bodo na FURSu popravili in vam, če ste med srečnimi izbranci, do 15. junija poslali nov informativni izračun. Ker ne vemo kateri informativni izračuni so del napake FURSa in kateri ne, vam svetujem, da z ugovorom na informativni izračun dohodnine počakate do po 15. juniju, ko bi že dobili popravljen izračun.

Kdo, kdaj, kaj in kako?

Ugovor na informativni izračun dohodnine je dolžan vložiti vsak dohodninski zavezanec, pri katerem je FURS napačno izračunal dohodninsko obveznost ali z izračunano obveznostjo ni zadovoljen. Pri tem velja opozorilo, da so ugovor dolžni podati tudi tisti, pri katerih se je FURS zmotil v njihovo korist (npr. upošteval je manj prihodkov, kot ste jih v preteklem davčnem letu dejansko zaslužili). V nasprotnem primeru boste v prekršku, ki se kaznuje z denarno globo. 

Pravočasno vložen ugovor je v skladu z Zakonom o dohodnini, tisti, ki je bil priporočeno na pošti oddan v 15. dneh po vročitvi informativnega izračuna dohodnine. Pošiljka šteje za vročeno 15. dni po odpremi, ki je napisana na ovojnici. To pomeni, da imate vsi, ki ste informativni izračun dohodnine prejeli v drugem svežnju (ta je bil odpremljen 31.5.2019) možnost ugovora do 30.6.2019. Za ugovor je predpisana posebna oblika – obrazec, ki je skupaj z navodili in podrobnejšimi pojasnili objavljen na spletni strani FURSa. 

V ugovoru lahko dohodninski zavezanec uveljavlja: spremembe ali dopolnitve podatkov o dohodkih, spremembe o dohodkih iz tujine, spremembe ali dopolnitve podatkov o vzdrževanih družinskih članih, uveljavljanje davčnih olajšav, napačno izračunano dohodnino in drugo.

Kot že rečeno, se ugovor »napiše« s pomočjo obrazca, ki je objavljen na spletni strani FURSa. Kako boste obrazec izpolnili je seveda odvisno od razloga zaradi katerega ugovor vlagate. V nadaljevanju lahko preberete kako v ugovoru spremeniti in dopolniti podatke o dohodkih in kako spremeniti uveljavljanje vzdrževanih družinskih članov.

Sprememba in dopolnitev podatkov o dohodku

V to skupino uvrščamo vse spremembe v zvezi z dohodkom: ali je FURS izračunal preveč dohodkov, ali premalo, ni uveljavljal olajšave v zvezi s študentskim delom, sprememba glede stroškov. Popravljen izračun v ugovor navedemo tako, da v ustrezno rubriko napišemo pravilno številko. V konkretnem primeru, ko gre za dohodke iz študentskega dela, se popravljeni podatki vnašajo pod oznako 1211. Če ste v preteklem letu zaslužili 3.600€ bruto, FURS pa vam je v informativnem izračunu dohodnine štel 3.800€ bruto, potem pravilen znesek napišite v ugovor. Enako velja tudi za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki se odvajajo od študentskega dela. 

Če februarja niste oddali napovedi za odmero dohodnine v kateri bi poleg normiranih stroškov uveljavljali tudi dejanske stroške, lahko to storite sedaj. Na ta način boste znižali svojo dohodninsko obveznost in plačali manj dohodnine. Več o tem, katere normirane stroške lahko iz naslova študentskega dela uveljavljate si lahko preberete v povzetku delavnice Kako naj znižam svojo dohodninsko obveznost. V obrazcu za izračun dohodnine normiranim stroškom (10% od bruto zaslužka, ki vam ga je FURS priznal) prištejte še dejanske stroške (študentom pripadajo samo stroški prevoza na delo) in vsoto pišite v obrazec. 

Zraven ugovora morate kot dokaz stroškov predložiti še potrdilo o vaši prisotnosti na delovnem mestu po posameznih dnevih za katere uveljavljate dejanske stroške prevoza. Tabelo vam mora potrdi delodajalec z žigom oziroma podpisom. Zraven zavedite tudi vaše običajno prebivališče (od koder ste se največkrat vozili na delo) in mesto opravljanja dela. Skladno z zakonodajo imate načeloma pravico do povračila stroškov, ki bi vam nastali z javnim prometom. Če je vaše običajno prebivališče oddaljeno več kot 1 kilometer od javnega postajališča ali iz utemeljenih razlogov za prevoz na delo niste mogli uporabljati javnega prometa (slabe logistične povezave javnega prometa) in ste uporabljali lastno prevozno sredstvo, se vam za vsak polni kilometer prizna 0,18 EUR stroška. Zraven potrdila morate priložiti še vozovnico za javni promet (po praksi FURS je običajno dovolj vsaj ena vozovnica) oziroma račun za gorivo, če ga imate ter pisno izjavo, da ste uporabljali svoje lastno prevozno sredstvo za prevoz na delo. Vsa potrdila skupaj priložite ugovoru. Natančna navodila o tem, kako uveljavljati dejanske stroške prevoza pa si preberite na spletni strani FURSa.

Spremembe o vzdrževanih članih

Poleg stroškov lahko svojo dohodninsko obveznost zmanjšate tudi tako, do koristite splošno olajšavo. Ta vam pripada le, če kdo drug ne koristi olajšave za vzdrževanega družinskega člana za vas. Če ste po izračunu dohodnine ugotovili, da bi bilo bolje, če bi del splošne olajšave izkoristili sami, potem lahko to storite v ugovoru. Če so vas starši uveljavljali za vzdrževanega družinskega člana, potem morajo ugovor vložiti tudi oni. Starši spremembo koriščenja mesecev olajšave za vzdrževanega družinskega člana navedejo v tretji rubriki, vi pa uveljavljanje splošne olajšave zapišete v 4. rubriki. V prazno okence napišete, da bi radi za obdobje x mesecev uveljavljali splošno olajšavo, za preostalih y mesecev, pa o olajšavo za vzdrževanega družinskega člana uveljavljala druga oseba, ki jo skupaj z davčno številko navedete.

Več o tem, koliko mesecev splošne olajšave je najbolj optimalno uveljavljati, si preberite na naši spletni strani.

Kaj pa, če informativnega izračune dohodnine nisem prejel?

Če pa ste v letu 2018 zaslužili kak obdavčljiv dohodek, pa vam FURS ni poslal informativnega izračuna dohodnine, ste dolžni sami vložiti napoved za odmero dohodnine najkasneje do 31. julija 2019.

Za vsa morebitna vprašanja v zvezi z dohodnino, študijem, štipendijami in bivanjem smo vam v Zavodu Študentska svetovalnica na voljo preko e-pošte info@svetovalnica.com, na telefonski številki 01/ 438 02 53, lahko pa se oglasite tudi pri nas v pisarni vsak da od 10.00 do 15.00 v sredah pa od 12.00 do 17.00. In en pozabite: pametni vprašajo!

Eva Gregorc, pravna svetovalka Zavoda Študentska svetovalnica